Pomiary środowiska pracy

w trosce o pracownika, w interesie pracodawcy

sb-lab
sb-lab
sb-lab

SB-LAB LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA I ŚRODOWISKA PRACY BOGUSŁAW SOLECKI

jest rodzinną firmą założoną w 2012r., specjalizującą się w badaniach i pomiarach czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. W czerwcu 2014 roku uzyskaliśmy certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający zgodność naszego systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz nasze kompetencje.

WYKONUJEMY BADANIA I POMIARY CZYNNIKÓW NA STANOWISKACH PRACY

Hałas, natężenie oświetlenia elektrycznego, stężenie pyłów przemysłowych (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna, krystaliczna krzemionka) ...

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.